Image

Archief

Kruissteekjes en handjeklap

Afgelopen vrijdag was er weer een VOK avond. In de reeks ‘Gezondmakend opvoeden’ stond  het kind tussen 7 en 14 jaar centraal. Marcel de Leuw, pedagoog,  gaf een voordracht over wat typerend is tijdens de ontwikkeling in deze periode. Hij vertelde dat een kind uit de eerste klas verschilt met die van een kind uit de achtste klas. Het kind ervaart zichzelf en de wereld steeds weer anders.  Met 7 jaar is het hoofd van het kind nog slapend en zijn zijn ledematen wakker en beweeglijk. Rond het 9e jaar vindt er een omkentering plaats zodat met 14 jaar het hoofd wakker en de ledematen slapend zijn. De grote opbrengst van deze ontwikkeling is dat het kind meer zichzelf is geworden en een binnenwereld heeft gevormd. Marcel vertelde hoe de leerstof deze ontwikkeling ondersteunt. Kruissteekjes en breuken kunnen  een kind in zijn 10e levensjaar helpen.  Hij gaf levendige voorbeelden.  Over hoe een kind van 7 jaar aan tafel komt als je jezelf even met het spel van het kind verbind. En hoe een kind van 14 jaar er echt niets aan kan doen als er een bord tijdens het tafeldekken uit de handen valt. Ondergetekende deed tijdens een korte inleiding een ode aan het klapspelletje;  ‘Er is een vrouw vermoord, achter ‘t gordijnenkoord.’ Nu snap ik pas dat ik vroeger een groot mysterie met vreugde heb gespeeld. De beelden in dit versje vertellen alles over wat er rond je 9e jaar gebeurt. De volgende vok activiteiten zijn alweer snel; in april. U bent bij deze uitgenodigd! Barbara Hoiting

klap

 

Licht voor het jonge kind

In het weekend van 16 en 17 januari 2015 waren er weer twee activiteiten van het VOK-Zutphen. Op vrijdagavond gaf Lois Eijgenraam een prachtige lezing over de gezond-makende elementen in de opvoeding van het jonge kind. Ze vertelde over hoe een klein kind met zijn ziel/wezen zijn lichaam leert bewonen. Voor de geboorte was het er wel maar was het nog niet met het lichaam verbonden. Dat wij als opvoeders het lichaam verzorgen. Door warmte behaaglijk houden, met gezonde voeding het te laten groeien. In die zin vertelde ze ook over de lichaamsgerichte zintuigen en wat deze direct maar ook voor de latere ontwikkeling betekenen voor het jonge kind. Tastzintuig, levenszintuig, bewegingszintuig en evenwichtszintuig kennen in deze leeftijdsfase de grootste ontwikkeling. Tot slot vertelde ze over de vier helpers in de opvoeding van het jonge kind. Lois adviseerde ze tot bondgenoot te maken in de opvoeding: nabootsing, eerbied, fantasie en gewoontevorming. En als allergrootste opgave voor ons opvoeders maar waar de kinderen (en wijzelf) de meeste vruchten van plukken is de aanwezigheid in het moment. Als je er bent, ben present. Juist ook met je gedachten!

IMG_0217_640x295

Op zaterdagochtend was er een workshop van Timo Salman. Ansichtkaartlampjes maken. De mensen kwamen vol verwachting binnen en hadden duidelijk zin om aan de slag te gaan. Na een korte instructie ging het zagen, schuren en kletsen los. Het was een zeer geanimeerde en productieve ochtend. Ieder ging met zijn eigen unieke lampje voldaan naar huis. De vraag van bijna alle deelnemers om nog eens een ochtend met Timo aan de slag te gaan hebben we goed gehoord. Een vervolg zal zeker komen! Barbara Hoiting

 

vok jan 2015 001

vok jan 2015 009

 

Voeding in de opvoeding

Dinsdag j.l. was er weer een VOK avond. Deze keer op de IJsselschool. Steeds weten de mensen van het VOK weer boeiende avonden te verzorgen, vandaar dit verslag. Derk Klein Bramel kwam vertellen over het verschil tussen ‘reguliere’ voeding en (bio-) dynamische producten. Bij biodynamische voeding wordt de authenticiteit van het product bewaard. Een varken mag wroeten in de modder, hooi wordt tot in de bloei op het land gehouden en kippen behouden hun snavel. De keuze om zo voeding te verzorgen komt voort uit de overtuiging dat alles om ons heen niet enkel een aardse maar ook een geestelijke werkelijkheid heeft. Zo voedt het kippenpootje ons maar in het biodynamisch product ook nog het wezen kip. En bij de bloemkool is dit het wezen bloemkool. Hij vertelde hoe persoonlijk en intiem eten en drinken eigenlijk is. Iedereen kent een eigen voedingspatroon dat we vaak heel sensitief samenstellen. Zo laten kinderen ook door hun voorkeuren in voeding zien waar zij behoefte aan hebben in de wereld. Derk vertelde over het belang van het waarnemen van de smaak en daar werd een boeiend gesprek over gevoerd hoe dit praktisch met kinderen valt vorm te geven. Groot geluk was dat Loes Klinge en Freya Pardoel van het nieuwe consultatiebureau in Zutphen aanwezig waren om praktische vragen te beantwoorden.

 

Voeding in de opvoeding

 

Vrije School pedagogie

Afgelopen maandag was er weer een succesvolle avond van het VOK-zutphen. Er werd verteld over het leerplan van de vrije school. Waarom is het zoals het is, en hoe wordt dit uitgewerkt? Dat het vrije school onderwijs zich duidelijk onderscheid van ander onderwijs vertelde Wim van Binsbergen (leraar aan de bovenbouw) aan het begin van de avond. Het is een keuze die je als ouder maakt. Hij typeerde het onderwijs als niet beter of slechter maar anders. Kinderen krijgen vanuit het vrije school onderwijs een rugzak met kennis mee die verder rijkt als enkel de reken- en taalvaardigheden. In de vijf werkgroepen werden leerlijnen van 0 tot 18 jaar uitgewerkt. Dit werd verteld door leidsters en leraren van de morgenster, de drie onderbouwen, de bso en de bovenbouw. Zij vertelden bevlogen over hun uitwerking van het leerplan. Waarom springen met peuters? Waarom sprookjes bij kleuters? Waarom tuinbouw in de derde klas? Waarom koper bewerken op de bovenbouw? Waarom spelen bij de bso? Enz. Zij vertelden wat ze daarbij zien aan de kinderen en hoe kinderen groeien aan deze vakken. Ook dat er een doorgaande lijn is. Dat als een kleuter goed met blokken heeft kunnen bouwen hij daarna daar profijt van heeft bij het leren rekenen bijvoorbeeld. Tijdens het wisselen van de lokalen was er op de gang koffie, thee en koek (verzorgt door de 10e klas). Een rijke boekentafel en stand van het landelijk VOK in de zaal maakte de avond helemaal verzorgt. Fijn dat in deze roerige tijden de ster (het ideaal) weer even heeft mogen schijnen. Want daar is het ons uiteindelijk toch om te doen?! De vraag om herhaling is gehoord. Ons rest enkel onze grote dank uit te spreken voor de leidsters en leraren die deze avond hebben verzorgt, geweldig!

 

02-11-2014; koffieconcert voor het hele gezin

Timo Salman is klassenleerkracht aan de Vrije School de Zwaan. Naast het musiceren met de kinderen op school maakt hij ook muziek in verschillende bands. Hierdoor heeft hij een rijk repertoire om jong en oud mee te verblijden. Het koffieconcert duurt een uur met vooraf koffie en thee en koek.

VOK-Zutphen Koffieconcert voor het hele gezin

Opgave is wenselijk maar niet noodzakelijk. Graag vóór 30 oktober. Via: info@VOK-Zutphen.n

 

16-01-2015; Gezondmakend opvoeden in de leeftijd van 0 – 7 jaar

Na 14 jaar kleuterleidster aan de Vrije School de IJssel is Loïs Eigenraam nu werkzaam als adviseur bij de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen voor het kind van 0 – 7 jaar. Zij geeft daarnaast cursussen en trainingen aan opvoeders van jonge kinderen, is docent aan verschillende opleidingen en werkt als spelspecialist. Voor diverse bladen schrijft zij artikelen rondom opvoeding en onderwijs: Educare, Rondom het Kind, Natuur aan de Basis en Vrije Opvoedkunst. Bij dit laatste blad is zij als redacteur werkzaam. In haar lezing stelt zij de vraag: Welke gezondmakende kwaliteiten en krachten heeft een kind tussen 0-7 jaar nodig voor optimale ontwikkeling, bezien van uit de opvoeder, de omgeving maar bovenal vanuit het kind zelf?

VOK-Zutphen Gezondmakend opvoeden in de leeftijd van 0 – 7 jaar

Opgave is wenselijk maar niet noodzakelijk. Graag vóór 14 januari. Via: info@VOK-Zutphen.nl

17-01-2015; Ansichtkaartlampje maken

Timo Salman is klassenleerkracht aan de Vrije School de Zwaan. Hij heeft gouden handen als het gaat om houtbewerking. Thuis heeft hij een werkplaats waar hij kinderspeelgoed en ander huiselijk houtwerk maakt.

Ansichtkaartlampje:LampjeLampje kaart

Wat is het toch fijn als een kind langere tijd naar een tekening of afbeelding kan kijken. Dit om zich werkelijk te verbinden met een beeld. Een aanzichtkaartlampje biedt deze mogelijkheid en geeft bovendien een knusse en gemoedelijke sfeer aan het kamertje van elk kind. Het is een muurlampje waar een ansichtkaart ingeschoven wordt. Zo kan het kind bijvoorbeeld de seizoenen inclusief de jaarfeesten intensief volgen.

VOK-Zutphen Ansichtkaartlampje maken

Opgave is noodzakelijk. Graag vóór 2 januari. Via: info@VOK-Zutphen.nl

13-03-2015; Gezondmakend opvoeden in de leeftijd van 7–14 jaar

Marcel de Leuw is docent pedagogie geweest op de lerarenopleiding Helicon in Zeist, de pabo voor Vrije Scholen. Tegenwoordig geeft hij wereldwijd lezingen en is hij nog steeds nauw betrokken bij de pedagogische ontwikkelingen binnen de Vrije Scholen in Nederland. De pedagogie vanuit de antroposofie gaat uit van de antroposofische visie op de mens. Deze visie is niet eenvoudig uit te leggen. Marcel de Leuw weet op een luchtige manier mensen met en zonder kennis van de antroposofie daarover te vertellen.

VOK-Zutphen Gezondmakend opvoeden in de leeftijd van 7 – 14 jaar

Opgave is wenselijk maar niet noodzakelijk. Graag vóór 11 maart. Via: info@VOK-Zutphen.nl

 

14-03-2015; Koken met Willemien Becht

Willemien Becht heeft ruim 7 jaar een biologische catering bedreven. “Ik heb geen opleiding, wel talent. Je moet smaak tot zijn recht laten komen, puur, eenvoudig, zonder toevoegingen. Dan ben je écht bezig, met écht eten en dat wordt gewaardeerd, vooral door kinderen. Dus vul jouw smaakbibliotheek, experimenteer, combineer en ga aan de slag met lekker en gezond koken. We maken en eten een lunch.”

koken met willemien Becht

Opgave is noodzakelijk. Ook vegetarisch/ allergisch doorgeven. Speciale vragen graag van tevoren doorgeven. Graag vóór 27 februari. Via: info@VOK-Zutphen.nl

10-04-2015; Gezondmakend opvoeden in de leeftijd van 14-21 jaar

Guido Smeding  is opgeleid als psycholoog en Gestalt-therapeut. Sinds begin jaren ’90 werkt hij o.a. als psychologisch begeleider, therapeut en trainer. Daarnaast schrijft hij artikelen en geeft lezingen over verschillende thema’s betreffende de mens. Het thema van deze avond is: ‘14-21 jaar anno nu: hoe waar is de wereld?’ Het oordeelsvermogen van de jonge mens ‘anno nu’ investeert veel energie en aandacht in het vormen van een eigen mening. Hoe kunnen ouders/opvoeders omgaan met de behoefte aan eigenheid bij de jonge mens, opdat de balans tussen individu en sociale samenhang gezond blijft?

Gezondmakend opvoeden in de leeftijd van 14-21 jaar

Opgave is wenselijk maar niet noodzakelijk. Graag vóór 8 april. Via: info@VOK-Zutphen.nl

11-04-2015; “Mijn Monument” bouwen met pubers

“Kunstzinnig onderwijs in de bovenbouwjaren heeft een wezenlijke bijdrage in de vorming van het gezonde oordeel. Waar het voor de 14 jarige ondersteunend is in het zoeken van het juiste midden, is dit werk in de latere jaren juist de drager van de vrije wil.  Met Karel Overbeek ondergaat u in 2 ½ uur de werking van het kunstzinnig werk. Voorafgaand tijdens en aansluitend zal het het gesprek hierover, t.a.v de leeftijdsfase van 14 tot 21 jaar plaatsvinden”

Mijn Monument bouwen met pubers

Bij 2 inschrijvingen kan de workshop al doorgaan!

Opgave is noodzakelijk. Leeftijd ook opgeven. Graag vóór 27 maart. Via: info@VOK-Zutphen.nl