Image

Vereniging Vrije Opvoedkunst

Op deze pagina geven wij u een indruk van de doelstellingen en werkzaamheden van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst en de plaats hiervan binnen de vrijeschoolbeweging.

De vrije scholen laten zich inspireren door de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Deze luidde aan het begin van de 20e eeuw met zijn pedagogische en sociaal-culturele impulsen een fundamenteel nieuwe vorm van onderwijs in.

Zijn opvoedkunst doet een appèl aan de creativiteit van leraar en leerling en van ouders en kinderen en maakt het onderwijs levend en kunstzinnig. De vereniging richt zich tot diegenen die de vrije opvoedkunst een warm hart toedragen en zich daarvoor verantwoordelijk willen voelen.

vvok

www.vrijeopvoedkunst.nl

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (kortweg VOK) is actief op de volgende terreinen:

  • Het uitgeven van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst dat tweemaandelijks verschijnt (8 nummers per jaar, waarvan een aantal dubbelnummers).
  • Het uitgeven van de VOK-Cahiers, een serie betaalbare brochures over diverse pedagogische onderwerpen (zie VOK Cahiers).
  • Het organiseren en geven van cursussen.
  • Het onderhouden van contacten met plaatselijke afdelingen.
  • Het organiseren van themadagen, bijeenkomsten en congressen voor ouders en belangstellenden.

In september 2004 is er een Academie voor Ouders opgericht die inmiddels 100 deelnemers heeft in drie leerjaren. Eind 2006 is de Academie een zelfstandige Stichting geworden. Gedurende drie cursusjaren worden allerhande pedagogische en kunstzinnige onderwerpen behandeld.

Vraag de brochure aan bij De Academie voor Ouders

Tijdschrift Vrije Opvoedkunst

Het tijdschrift Vrije Opvoedkunst schrijft al bijna 80 jaar over opvoeding en onderwijs. Het blad, dat met 8 nummers per jaar (waaronder een aantal dubbelnummers) verschijnt, is bestemd voor alle opvoeders (ouders, leerkrachten en belangstellenden).

Met een grote verscheidenheid aan artikelen, interviews, columns, essays, reportages en recensies geeft het een heldere, gevarieerde en onafhankelijke kijk op de opvoeding van kinderen thuis en op school.

Vrije Opvoedkunst laat zich inspireren door de ideeën en achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.

Niet alleen de vrije opvoedkunst wordt kritisch gevolgd, ook andere visies op opvoedkunde worden voor het voetlicht gebracht.

Abonneren

U kunt zich op elk moment abonneren op het tijdschrift Vrije Opvoedkunst door € 25,- (voor Nederland) of € 40,- (voor het buitenland) over te maken naar rekeningnummer (P) 603937 ten name van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst te Driebergen o.v.v. ´nieuwe abonnee´ én uw naam, adres en woonplaats. Zodra dit bedrag op onze rekening staat, bent u abonnee geworden.

(Door € 10,- over te maken op rekeningnummer (P) 603937 ten name van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst o.v.v. “proefabonnement” én uw naam, adres en woonplaats, ontvangt u de volgende drie edities over de post.)